ساخت انواع قالب مقاطع پیچیده صنعتی

کنترل کیفیت در کلیه مراحل مختلف ساخت قالب

واحد قالب سازی

این واحد با در اختیار داشتن نیروی متخصص و با سابقه و استفاده از فرزهای CNC و ایرکات و اسپارک و سایر ماشین ابزارهای مورد نیاز قالبسازی با روش CAD-CAM اقدام به ساخت قالب نموده و بعد از آماده شدن قالب، در واحد اکستروژن نمونه تولید می شود که بعد از تایید مشتری درخط سفارش قرار می گیرد. این واحد با ساخت بیش از 2600 نوع مختلف ازمقاطع اختصاصی آلومینیوم، تجربه ارزشمندی اندوخته است.

  • طراحی و ساخت قالب های اکستروژن
  • مشاوره فنی تخصصی در امور طراحی مقطع و قالب
  • مجهز به دستگاه فرز cnc و ایرکات و اسپارک وسیستمcad/cam
  • توانمند در ساخت انواع قالب مقاطع پیچیده صنعتی
  • کنترل کیفیت در کلیه مراحل مختلف ساخت قالب و تولید پروفیل