واحد طراحی

به لحاظ اینکه اکثر تولیدات پروفیل آلومینیومی این شرکت مقاطع صنعتی و ویژه می باشد دراین بخش سفارشات دریافت شده از مشتریان بعد از بررسی وارائه پیشنهادات جهت اصلاح یا تکمیل مقطع درخواست شده مرحله طراحی قالب انجام و به واحد ساخت قالب ارایه داده می شود.

طراحی مجموعه مقاطع برای سیستم های نمایشگاهی و سیستم های در و پنجره وسایر مقاطع مورد نیاز در صنایع جهت جایگزینی و استفاده بهینه از پروفیل آلومینیوم در صنعت مبلمان ، جعبه های مخابراتی و اتوماسیون و… در این واحد انجام شده وبا توجه به بیش از 30 سال تجربه موسسین این شرکت در این زمینه بعنوان واحد قابل اتکا جهت ارائه خدمات فنی شناخته شده است.